Monthly Archives: Styczeń 2016

Głównym powodem tej sytuacji, zdaniem ekspertów

Głównym powodem tej sytuacji, zdaniem ekspertów, leży w płaszczyźnie gospodarczej – nie jest opłacalna praca w dziedzinie literatury dziecięcej. Autorzy mogą zrozumieć, mimo wszystko, pomimo faktu, że autorzy w większości ludzie są ambitni, oni też muszą z czegoś żyć. Jednak

Wszystko inne, te książki są prawie nigdy nie podlega naukowej weryfikacji

Wszystko inne, te książki są prawie nigdy nie podlega naukowej weryfikacji. ” O.Baykova mówi, że „te” autorzy „często nazywają oferując swoje usługi, a bardzo zaskoczony, gdy zapytać ich, czy mają specjalistyczną edukację na ten temat, który będzie do pokrycia, a